RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpocznie się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO stosowane
będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Fundacja „Zdrowie dla Budowlanych”, numer KRS: 0000051099 prowadząca Poradnię
Leczenia Uzależnień „Alko-Med” pod adresem: os. Sportowe 24, 31-956, Kraków podjęła
szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO.

Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym pacjentom i osobom kontaktującym się z Poradnią poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka naruszenia Państwa danych osobowych,
wdrożyliśmy nowe procedury i wprowadziliśmy szereg istotnych zmian. Przeszkoliliśmy
pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Pytania i/lub wątpliwośći prosimy kierować na adres e-mail:
aleksandra.sidor (@) alkomed.pl