Oferta

Opis programu terapii realizowanego w Poradni Leczenia Uzależnień „Alko-Med”

Oferta placówki:

– diagnoza lekarska i terapeutyczna osób z problemem alkoholowym, pijących      szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA

– psychoterapia indywidualna osób z problemem alkoholowym, pijących szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz z syndromem DDA

– terapia grupowa osób z problemem alkoholowym, pijących szkodliwie, pacjentów z podwójną diagnozą, osób współuzależnionych oraz psychoterapia grupowa dla     Dorosłych Dzieci Alkoholików, grupa wsparcia dla pacjentów w zaawansowanym            stadium uzależnienia

– interwencje kryzysowe

– poradnictwo psychologiczne- warsztaty umiejętności psychologicznych (trening radzenia sobie ze stresem, trening asertywności) – dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych;-  warsztaty pt” Nowa Przestrzeń – perspektywy i cele. Odnajdywanie satysfakcji w życiu” – warsztaty skierowane dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Warunki przyjęcia do programu terapeutycznego:

– odbycie konsultacji diagnostycznych u specjalisty psychoterapii uzależnień i lekarza psychiatry
– pacjenci zgłaszający się dobrowolnie bez skierowania, pacjenci przyjmowani z nakazu sądu oraz Miejskiej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także skierowani przez innych specjalistów

– zgoda na warunki i podpisanie przez pacjenta kontraktu terapeutycznego

Rejestracja osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

 

Terapia uzależnienia

Podstawowe cele realizowane podczas terapii:

– zdobycie umiejętności potrzebnych do trwałego utrzymywania abstynencji

– zdobycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów osobistych

– zdobycie umiejętności potrzebnych do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego sposobu życia

Etapy terapii:

– etap diagnostyczno – motywacyjny (około 2-3 tygodnie w zależności od specyfiki zaburzeń pacjenta, częstotliwość spotkań indywidualnych 1-2 w tygodniu)

-diagnoza psychiatryczna

– konsultacje pacjentów oraz prowadzenie leczenia farmakologicznego pacjentów zakwalifikowanych do farmakoterapii

– diagnoza psychoterapeutyczna

– przygotowanie Planu Terapii, omówienie i podpisanie kontraktu terapeutycznego

I Etap: Wstępny

Czas trwania około 1 miesiąc, częstotliwość spotkań indywidualnych 1-2 razy w tygodniu, terapia grupowa 2 razy w tygodniu.

Cele terapeutyczne
– utrzymanie abstynencji

– uzyskanie wiedzy na temat choroby alkoholowej, jej rozwoju oraz mechanizmów

– rozpoznanie własnego uzależnienia – pogłębianie motywacji do leczenia

– zdobycie podstawowych umiejętności radzenia sobie z głodem (alkoholu, leków, grania, itp.)

– zdobycie wiedzy na temat psychologicznych mechanizmów uzależnienia

Praca terapeutyczna na tym etapie oparta jest na indywidualnej relacji pacjenta i terapeuty prowadzącego a także udziale pacjenta w zajęciach grupowych.

II Etap: podstawowy

Czas trwania około 12 miesięcy, częstotliwość spotkań indywidualnych 1 w tygodniu, terapia grupowa 1 raz w tygodniu.

Cele terapeutyczne:
– praca nad budowaniem tożsamości osoby uzależnionej

– praca nad uznaniem własnej bezsilności wobec alkoholu

– zdobycie umiejętności rozpoznawania przejawów psychologicznych mechanizmów uzależnienia w swoim funkcjonowaniu

– zdobycie umiejętności potrzebnych do życia w trzeźwości – trening radzenia sobie z głodem, rozpoznawania emocji, komunikacji i asertywności

III Etap: pogłębiony

Założenia:

Grupa pogłębiona jest adresowana do pacjentów chętnych do dalszej pracy nad rozwojem bardziej konstruktywnych postaw i doskonaleniu umiejętności interpersonalnych dzięki wykorzystaniu procesów grupowych jako czynnika sprzyjającego zmianie zachowania.

Dodatkowo udział w grupie pozwala uczestnikom w przenoszeniu nowo nabytych w grupie umiejętności i zachowań do własnego życia.

Pacjenci rozpoczynając pracę w tej grupie, podpisują kontrakt terapeutyczny. W trakcie sesji grupowych omawia się tematy wnoszone zazwyczaj przez samych uczestników, które jednocześnie należą do obszaru ich trudności w trzeźwieniu.

Metody pracy:

Podstawową techniką jest praca indywidualna na tle grupy z wykorzystaniem procedur uczących umiejętności interpersonalnych i procesu grupowego, elementy psychoedukacji odwołujące się zarówno do informacji, które pacjenci mieli okazje uzyskać w podstawowym programie leczenia jak i wprowadzające nową wiedzę niezbędną na dalszych etapach zdrowienia, psychorysunek, psychodrama, ćwiczenia w parach i małych grupach, zadania domowe, których omówienie następuje na zajęciach.

Cele terapeutyczne:

Głównym celem jest zwiększanie kompetencji do radzenia sobie z problemami oraz realizacji zadań służących rozwojowi osobistemu poprzez:

–  pogłębianie wglądu w działanie i konsekwencje funkcjonowania psychologicznych mechanizmów uzależnienia oraz planowanie metod zaradczych osłabiających ich oddziaływanie

–  pracę nad rozpoznawaniem sygnałów ostrzegawczych, objawów i wyzwalaczy nawrotu, które mogą pojawiać się na kolejnych etapach zdrowienia oraz konstruowanie strategii zaradczych z jednoczesnym monitorowaniem poziomu ich zastosowania i skuteczności z wykorzystaniem wzajemnych doświadczeń osób uczestniczących w zajęciach

–  rozpoznawanie i analizę pojawiających się problemów w życiu codziennym oraz pracę nad budowaniem skutecznych strategii radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami.

–  poszerzanie kompetencji społecznych poprzez naukę zdrowej komunikacji międzyludzkiej, zwiększanie kompetencji w zakresie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny oraz udzielania informacji

–  odnoszenie się do wiedzy i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach leczenia, nakierowanie na rozwój, dopasowanie do aktualnej sytuacji życiowej i utrwalenie tych umiejętności

– zbudowanie konstruktywnego Ja umożliwiające pacjentowi samodzielne rozwiązywanie problemów, podejmowanie trafnych decyzji i dokonywanie trudnych wyborów

– konstruowanie i monitorowanie realizacji osobistych planów zdrowienia, ukierunkowanych na rozwój osobisty z uwzględnieniem nowych umiejętności oraz zmieniającej się sytuacji życiowej

Terapia współuzależnienia

Poradnia realizuje terapię indywidualną oraz grupową dla osób współuzależnionych:

 1. Pierwszy kontakt:
 • diagnoza nozologiczna i psychoterapeutyczna,
 • ustalenie kontraktu terapeutycznego,
 • nawiązanie relacji terapeutycznej i motywowanie do pracy nad rozwiązywaniem swoich problemów.

 

Program Terapii Grupowej

Czas trwania 6 miesięcy, częstotliwość spotkań indywidualnych 1 w tygodniu, terapia grupowa 1 w tygodniu.

Zakres tematyczny realizowany podczas sesji terapii grupowej:

 • system iluzji i zaprzeczania w uzależnieniu alkoholowym
 • choroba alkoholowa objawy i fazy
 • leczenie uzależnienia, nawroty, zmiana roli alkoholu w rodzinie alkoholowej
 • rodzina alkoholowa – rodziną dysfunkcyjną
 • współuzależnienie w chorobie alkoholowej
 • nadodpowiedzialność
 • nadkontrola
 • rozpoznawanie uczuć, dziennik uczuć
 • przemoc w rodzinie alkoholowej
 • rozpoznawanie i zmiana w obszarze mechanizów współuzależnienia
 • nabywanie umiejętności kierowania swoimi emocjami
 • budowanie oparcia w sobie poprzez pracę nad realnym obrazem siebie

 

Psychoterapia indywidualna i grupowa dla DDA

Psychoterapia indywidualna obejmuje spotkania z terapeutą raz w tygodniu, długość trwania terapii jest zależna od psychopatologii i głębokości problematyki pacjenta. Prowadzona jest w paradygmacie psychodynamicznym, a jej celem jest zmiana obrazu siebie oraz wzorców relacji na bardziej satysfakcjonujące.

W placówce prowadzona jest także grupa psychoterapeutyczna dla pacjentów z syndromem DDA. Pacjenci są kierowani na grupę przez terapeutę indywidualnego. Grupa odbywa się raz w tygodniu, jest prowadzona w paradygmacie psychodynamicznym w oparciu o pracę życiorysową pacjentów.

Cele pracy:

 • Uświadomienie sobie przez pacjentów źródeł ich aktualnych trudności i zaburzeń
 • Zmiana destrukcyjnych wzorców funkcjonowania
 • Budowanie adekwatnej samooceny
 • Praca nad traumą

 

Dodatkowe programy terapii

 • Grupa wsparcia dla osób uzależnionych w zaawansowanym stadium (czas trwania 6 miesięcy, częstotliwość spotkań indywidualnych 1 w tygodniu, terapia grupowa 1 w tygodniu); grupa skierowana do pacjentów z zaburzeniami organicznymi, głębokimi deficytami emocjonalnymi, nastawiona na pracę nad ograniczeniem szkód wynikających z picia alkoholu.

 

 • Warsztaty dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych pt:

” Nowa Przestrzeń – perspektywy i cele. Odnajdywanie satysfakcji w życiu”

Zakres tematyczny warsztatów realizowanych w ramach projektu obejmuje5 bloków        tematycznych, które będą realizowane w Poradni w okresie od maja do końca grudnia 2018r.:

 • „Sposób na zdrowie” – cykl 5 warsztatów  zdrowego odżywiania, psychodietetyki;

–  “Czym jest zdrowe odżywianie”

– “ Jak zbilansować zdrowy posiłek”

–  “Moja dieta, czy warto coś zmienić?”

– ”Praktyczne aspekty dbania o zdrową dietę”

 • ”Ulubiony przepis/ulubione danie”.

 

 • “Zrób to sam – bądź kreatywny”  cykl 7 warsztatów:

– decoupage;

–  malarstwo (łączenie różnych technik, farby plakatowe, akwarele, pastele, węgiel, collagee);

– scrapbooking (kartka dla bliskiej osoby);

–  makrama – (bransoletki z logo trzrźwości);

majsterkowanie – (wykonanie własnoręcznie małej półki na klucze);

– robótki ręczne (wyszywanie, szydełkowanie);

– warsztat kreatywności;

 • „Odkryj swoją aktywność” – cykl 8 warsztatów:

– przygotowanie do treningu oraz trening kalisteniki (dwa warsztaty);

–  przygotowanie do treningu oraz trening biegania(dwa warsztaty);

– nauka dbania o zdrowy kręgosłup (dwa warsztaty);

– gry planszowe (dwa warsztaty);

 • “Pozytywny bohater” – cykl 7 spotkań , projekcja filmu oraz dyskusja moderowana; Celem dyskusji jest pomoc uczestnikom w zidentyfikowaniu pozytywnych postaw reprezentowanych przez bohaterów filmów, będących często postaciami autentycznymi, a także w określeniu cech, zachowań, wartości pomocnych w przezwyciężaniu życiowych trudności.

Planowana projekcja następujących pozycji:

„Cyrk motyli”/ ‚The Butterfly Circus’, 2009, prod. USA. (20 min) –  Główny bohater styka się nie raz z okrutnymi realiami świata, jednak odkrywa w sobie pewne predyspozycje, dzięki ich akceptacji ukierunkowuje swoje dalsze losy. Historia paradoksu, czyli jak z niedołężności zrobić coś kreatywnego.

„Nietykalni” / ‚Intouchables’, 2011, prod. Francja. – Prawdziwa historia przyjaźni, wydaje się, dwóch mocno zróżnicowanych osób. Opowieść o tym, że szacunek, cierpliwość i zaciekawienie drugą stroną są dobrymi sprzymierzeńcami do wdzięcznych , a co z tym związane, trwałych relacji.

„Elling”, 2001, prod. Norwegia – Dwóch zaprzyjaźnionych mężczyzn łączy się w przyjaźni oraz próbie dostosowania do społeczeństwa. Historia o procesie dopasowywania się do świata, przy zachowaniu elementarnej cząstki siebie.

„Jak w niebie”, 2004, prod. Szwecja. – Opowieść o tym, jak nagły kryzys może zaowocować dalszą korzyścią. Jednak zmiany nie dzieją się automatycznie, a wymagają podejmowania niekiedy drobnych decyzji oraz włożenia wysiłku w ich realizację.

„Taxi A”, 2007, prod. Polska. – Luksus nie musi oznaczać życia na szczycie.Wybory głównego bohatera skłaniają do refleksji, że zmiana życiowej ścieżki z bogacza na drobnomieszczańskiego usługodawcę może być świetną okazją do smakowania życia w innych wymiarach. Zmiana perspektywy myślenia i działania nie musi oznaczać szaleństwa, czy głupoty.

Najlepszy”, 2017, prod. Polska.  – Dramat życia, w którym uzależnienie nie gruntuje reszty        drogi. Historia prawdziwego człowieka – Jerzego Górskiego – prezentuje dążenia zaniedbanego człowieka, który dopiero gdy zaczyna realizować swoje dawne marzenia, zmienia w sobie to co trudne, na to, co ambitne i jak się okazuje, możliwe.

„Błękitna fala”, 2002, prod. Niemcy, USA. – Dziewczyna zmotywowana własnym hobby, niestrudzenie walcząca o spełnienie marzeń​ mimo wielu przeciwności w trakcie drogi na szczyt, przewartościowuje cel swojej podróży. Opowieść uczy, że nagrodą za wysiłek nie musi być pierwotne pragnienie wygranej.

 • „Nauka odczuwania przyjemności, relaksacji” – cykl 6 warsztatów:

– trening oddechowy,

– trening uważności;

– trening relaksacji;

– warsztat „smak i zapach”;

– warsztat autoprezentacji;

– warsztat wizażu;

Ilość osób pozostających obecnie w programie w Poradni Leczenia Uzależnień „Alko-Med”: