Kadra

 • mgr Aleksandra Sidor – kierownik poradni, psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.
 • mgr Justyna Cyga – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • mgr Sławomir Cyganek – pedagog resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzaleźnień w trakcie specjalizacji
 • mgr Sabina Dutczak – Czyżyk – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Joanna Frydrych – pedagog specjalny, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji.
 • mgr Agnieszka Krok – Stanek – pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • mgr Anna Małyga – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończony kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, członek Polskiego Towarzystwa psychoterapii Psychodynamicznej.
 • mgr Anna Niedzielska – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 • mgr Joanna Pęska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • mgr Maciej Polański – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończony kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • mgr Agnieszka Staroszczyk – pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ.
 • mgr Małgorzata Stępak – Mróz – pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończony kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • mgr Magdalena Tomaszczuk – Jakubas – psycholog,  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, ukończony kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
 • mgr Natalia Wyrębak – psycholog, mediator, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikatacji.
 • dr Agnieszka Gronecka – Górska – lekarz psychiatra.
 • mgr Alicja Stojek – superwizor zespołu, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatryczego.
 • Magdalena Ciukowska – pracownik rejestracji.