Witamy!

Poradnia Tarapii Uzależnień „Alko-Med.” działa od 2002 roku, oferując pomoc psychologiczną i psychoterapię dla osób uzależnionych  w trybie ambulatoryjnym. 

W ramach poradni oferujemy również psychoterapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Poradnia jest częścią Fundacji „Zdrowie dla Budowlanych” finansowaną przez NFZ oraz ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Terapia  jest   bezpłatna.

Uwaga- od lutego 2016 zmiana adresu poradni- Kraków os. Sportowe 24.